Etusivu  >  Tuotteet  >  Kameleontti ikkunatehdas  >  Vedottomuuskokeet

Vedottomuuskokeet

TESTAUSSELOSTE NRO RTE3655/01

Vedottomuusmittaukset 1 ja 2 suoritettiin soveltaen ulkoilmaventtiilien tyyppihyväksyntä- ja testausohjetta (Ympäristöministeriö, Dnro 6782/533/88) käyttäen yhtä paine-eroa n. 20 Pa. Vedottomuuskokeet tehtiin ulkolämpötiloilla 0 °C ja -20 °C. Vedottomuuskokeiden tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Vedottomuuskokeiden tulokset tuloilmaikkunaan liitetylle venttiilille Air In 600 dB mitattuna ulkolämpötiloilla 0 °C ja -20 °C (talviasento). Kokeessa 2 lämmitys tapahtui ikkunan alla olevalla patterilla ja kokeessa 3 kahdella lattialämmityselementillä.

Koe  ts
(°C)
tu
(°C) 
 Δp
(Pa)
qv
(dm3/s)
P
(W) 
v
(m/s) 
t
(°C)
tväli
(°C)
ttulo
(°C) 
tikk.
(°C) 
 vk
(nro)
avaus
(mm) 
1.  21.0 0.9  20.7  8.0  0.17  20.2  5.0  5.7  16.6  10-11 mm 
2.  21.0  -18.8  20.7  8.0  387  0.15  19.7  -13.3  -10.0  12.3  10-11 mm 
3.  20.9  -19.5  20.4  8.0  385 (x  0.20  20.1  -14.3  -11.3  11.2  10-11 mm 

x) Lattialämmityselementin pintalämpötila oli 28.0 °C liitteeseen 6 merkityssä mittauspisteessä.

ts sisälämpötila (tavoitearvo 21 °C) 
tu ulkolämpötila (tavoitearvot 0 °C ja -20 °C)
Δp paine-ero (ulkoilma-sisäilma)
qv tilavuusvirta (tiheydessä 1.2 kg/m3)
P lämmitysteho
v ilman nopeus vetoisimmassa kohdassa
t ilman lämpötila v:n kohdalla (normalisoitu)
tväli lasivälitilan lämpötila keskellä ikkunaa
ttulo tuloilman lämpötila venttiilin sisällä
(mittauspisteen sijainti venttiilin sisällä n. 4-5 cm syvyydessä ventt. vasemmassa reunassa)
tikk. sisäpuolen ikkunan pintalämpötila keskellä ikkunaa huoneen puolella
vk vetokäyrä, jota ei ylitetä
avaus

venttiilin avausasento mitattuna mittapaloilla venttiilin tuloilma-aukosta läpivientikotelon yläkannen
ja venttiilikannen välistä venttiilin lipan kulman suuntaisesti

Tulokset pätevät vain mitatulle venttiilille ja käytetylle koejärjestelylle.


AAA-luottoluokitus
Luotettava Kumppani
Lowest Credit Risk
Isännöintiliitto
Sisäilmayhdistys
Made in Finland - Tehty Suomessa