Etusivu  >  Tuotteet  >  Air Termico tuloilmaikkuna  >  Toiminta

Tuloilmaikkunan toiminta ja terminen kierto

Raitisilmanotto tapahtuu turvallisesti puiteraon kautta. Suodatinpalkki ohjaa ulkoa tulevan raittiin ilman termiseen kiertoon esilämmittäen kylmän ilman ikkunan välitilassa. Termisen kierron ansiosta ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan lähes täydellisesti takaisin!

Raitisilmanotto

Kylmä ulkoilma ohjataan turvallisesti ulkopuitteen yläpuolisen puiteraon kautta suodatinpalkkiin. Riittävä puiterako (3-5mm) saadaan MSE-ikkunassa aikaan poistamalla tiiviste suodatinpalkin matkalta. Puuikkunassa voidaan lisäksi yläpuitetta höylätä 2-4mm. Riittävä puiterako varmistetaan silikoninapeilla.

Esilämmitys

Suodatinpalkki ohjaa kylmän ilman alas ikkunan ulkopintaa pitkin synnyttäen ikkunan välitilaan termisen kierron.

Termisen kierron ansiosta ilma nousee takaisin ylös sisäikkunan lämmintä lasia pitkin lämmeten edelleen. Ilma lämpenee ikkunan välitilassa tehokkaasti ikkunan kautta poistuvan hukkalämmön takaisinotolla. Ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan siten lähes täydellisesti takaisin. Aurinko tehostaa lämpenemistä.

Vedoton korvausilma

Venttiilistä sisään virtaava ilma on esilämmitettyä ja siten vedotonta. Vedoton ilma puhaltuu leveältä alalta kohti kattoa.
Ilman suuntausta voidaan säätää helposti venttiilistä.

Terminen kierto
Terminen kierto

Lämmöntalteenotto

Tuloilmaikkunan avulla ikkunan läpi karkaava lämpö saadaan lähes täydellisesti takaisin. Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on takuulla ekologisin tapa lämmittää tuloilma ja parantaa korvausilman saantia. Lue lisää lämmöntalteenotosta.

Tuloilmaikkunaventtiilin takaisinmaksuaika verrattuna perinteisiin karmi-/rakoventtiileihin on todella lyhyt:
vain 1-2 vuotta.

Automaattinen toiminta ulkolämpötilan mukaan

Air Termico tuloilmaikkuna toimii automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan estäen energiahukan syntymisen. Toiminta perustuu täysin fysiikkaan.

Kuinka ilma lämpenee tuloilmaikkunassa?

Suodatinpalkki ohjaa kylmän, massapainoltaan painavamman ilmavirran tehokkaasti alaspäin ulkoikkunan kylmää pintaa pitkin saaden aikaan termisen kierron.

Seuraavaksi ilmavirta nousee ylöspäin sisäikkunan lämmintä pintaa pitkin tuoden ikkunan kautta karkaavan lämmön takaisin sisälle. Ikkunan välitilassa lämmennyt ilma puhaltuu venttiilin kautta kohti kattoa. Kesällä lämmin ja kevyt ilma ohjautuu suoraan suodattimen kautta sisälle ilman esilämmitystä.

Miksi ilma suodattuu?

Ilmavirta pyrkii etenemään kohti alipaineen tuottamaa imua ja ainoa vaihtoehto on kulkea ulkopuitteen yli ja siitä suodattimella varustetun suodatinpalkin kautta ikkunan välitilaan. Suodatinpalkin suodatuspinta-ala on todella suuri, suodatinpalkista riippuen jopa 400cm2. Lisäksi sähköstaattisen HAF -kennosuodattimen virtausvastus on erittäin pieni eli se ei vaikuta juurikaan venttiilin virtausominaisuuksiin.

Suodattimien vaihto on tärkeää tehdä vähintään kerran vuodessa. Näin tuloilma on puhdasta ja ilmavirrat pysyvät riittävinä. Likaiset suodattimet vaikeuttavat ilmavirtojen kulkua ja voivat heikentää tuloilman lämpenemistä tuloilmaikkunassa.

Lue lisää suodattimista


AAA-luottoluokitus
Luotettava Kumppani
Lowest Credit Risk
Isännöintiliitto
Sisäilmayhdistys
Made in Finland - Tehty Suomessa